The town have won Marshmallow was Mafia.

Mafia = Stealthbomber16 + Marshmallow Marshall

Town: Magoroth = Sheriff knows Efekannn02 is a Citizen
OzzyWho = Sheriff knows aamirus is a Citizen
Light_Yagami = Citizen
aamirus = Citizen
Huey The Long = Citizen
Efekannn02 = Citizen